Yayınlar

Mimarlık

Etimolojisi Mimarlığın Türkçe’de kelime kökeni, Arapça “umr” fiilinden kaynaklanır.Umr fiili, Arap dilinde bina yapma yolu ile geliştirmek, zenginleştirmek, mamur hale getirmek anlamındadır. Mimarlık, imar etme, uygar ve ileri olma eylemidir. Latince mimarlık, architectonice’dir. Kelime techne ve architecton olarak ayrışır. “Techne” kelimesi Antik Yunan’da bilinen anlamda teknoloji değil, aynı zamanda yaratma anlamına gelmektedir. “Architecton” ise prensip ve öncelik anlamına gelen “arche” ve marangoz veya zanaatkar anlamındaki “tecton” kelimelerinden oluşmaktadır. Özetle, kelime Latince anlamıyla ‘’usta biri olarak tanımlanan bilgi donanımlı Yaratıcı tarafından yaratılan, bir yapış eylemi’’ anlamındadır. Mimarlık Nedir? Mimarlık en basit anlatımı ile;  Yapı Tasarlama sanatı ve bilimidir.Daha geniş bir açıklama ise,  makro ölçekte şehir planlaması, kent tasarımı ve peyzaj tasarım mikro ölçekte ise mobilya ve endüstri ürünleri tasarımını da içeren bir sanat ve bilim dalıdır. M
Son yayınlar